The Railfaneurope.net Picture Gallery
Directory: /pix/pt/station/Leiria

Last update: Sun Nov 16 03:14:47 CET 2014
Pictures on this page: 7


Pictures:

LEIRIA1.jpg (58497 bytes)

Leiria statin - 27/04/2003 -

Photo: J. Pedrosa - jps2735@sapo.ptLEIRIA2.jpg (57153 bytes)

Leiria statin - 27/04/2003 -

Photo: J. Pedrosa - jps2735@sapo.ptLEIRIA3.jpg (47378 bytes)

Leiria statin - 27/04/2003 -

Photo: J. Pedrosa - jps2735@sapo.ptLEIRIA4.jpg (42212 bytes)

Leiria statin - 27/04/2003 -

Photo: J. Pedrosa - jps2735@sapo.ptLEIRIA5.jpg (66810 bytes)

Leiria statin - 27/04/2003 -

Photo: J. Pedrosa - jps2735@sapo.ptLEIRIA6.jpg (46632 bytes)

Leiria statin - 27/04/2003 -

Photo: J. Pedrosa - jps2735@sapo.ptLEIRIA7.jpg (56126 bytes)

Leiria statin - 27/04/2003 -

Photo: J. Pedrosa - jps2735@sapo.ptBack