The Railfaneurope.net Picture Gallery
Directory: /pix/ro/trams/Arad/Duewag

Last update: Fri Aug 14 01:01:35 CEST 2015
Pictures on this page: 36 (35 + 1)


Pictures:

0274-P1190009.jpg (63552 bytes)

ROMANIA, Arad GT6 #274

Foto : Catalin Ghita whitewolfcata (at!)yahoo.com0274-P1190010.jpg (61159 bytes)

ROMANIA, Arad GT6 #274

Foto : Catalin Ghita whitewolfcata (at!)yahoo.com1003-008-001.jpg (107521 bytes)

Arad, Romania
M8S #1003 on line 8.

Foto: Dr2005 - homedr2005(a)yahoo.com

More pictures and information about Romanian trams can be found at www.transira.ro122_duwag_1.jpg (81834 bytes)

DUWAG GT6 tramcar( ex.Ludwigshafen - Germany ),1000 mm . No.122 with full-body advertising . Locatoin : Arad . Date : 23.05.2003 .

Photo by : Andrei Frangopol ( andreif@inext.ro ).130_duwag_1.jpg (82546 bytes)

DUWAG GT6 tramcar( ex.Ludwigshafen - Germany ),1000 mm . No.130 advertising . Locatoin : Arad . Date : 23.05.2003 .

Photo by : Andrei Frangopol ( andreif@inext.ro ).130_duwag_2.jpg (92742 bytes)

DUWAG GT6 tramcar( ex.Ludwigshafen - Germany ),1000 mm . No.130 with advertising . Locatoin : Arad . Date : 23.05.2003 .

Photo by : Andrei Frangopol ( andreif@inext.ro ).1858_1.jpg (91563 bytes)

DUWAG GT8 tramcar ( gauge is 1000 mm ) No.1858 in yellow/blue livery. Locatoin : Arad . Date : 23.05.2003 .

Photo by : Andrei Frangopol ( andreif@inext.ro ).1861-P1190007.jpg (75178 bytes)

ROMANIA, Arad GT8 #1861

Foto : Catalin Ghita whitewolfcata (at!)yahoo.com230_185_ger_2.jpg (114170 bytes)

T4 tramcar 230-185 ( built in 1955 by Duewag ) ex.Muelheim/Ruhr . Location : Arad Date : 30.05.2003

Photo by : Andrei Frangopol ( andreif@inext.ro ).230_185_ger_3.jpg (106034 bytes)

T4 tramcar 230-185 ( built in 1955 by Duewag ) ex.Muelheim/Ruhr . Location : Arad Date : 30.05.2003

Photo by : Andrei Frangopol ( andreif@inext.ro ).AR-133-1.jpg (83766 bytes)

Ex-Ludwigshafen GT6-133 as route 3 at Piata Avram Iancu in Arad, heading for Piata Romana. 31.VII.2003

Photo by Karol Tyszka (straphan@poczta.fm)AR-GT6-1.jpg (82241 bytes)

A no-number ex-Wuerzburg GT6 tram on Piata Avram Iancu, heading towards Piata Podgoria. 31.VII.2003

Photo by Karol Tyszka (straphan@poczta.fm)Ar-00042-018.jpg (130550 bytes)

Arad, Romania
GT6 tram number AR-00042.

Foto: Dr2005 - homedr2005(a)yahoo.com

More pictures and information about Romanian trams can be found at www.transira.roArad0138-3-030816-NZA.jpg (86479 bytes)

This is a GT6 car from Ludwigshafen, running on line 3, crossing the river Mures (Maros in Hungarian) on a beautiful bridge. However the bridge is not in a good condition, so the road traffic heavier than 1.5 tons is derouted. To prevent these lorries, you can spot the red rods.

Ez a GT6-os kocsi Ludwigshafenből került Aradra. A képen épp a Maros hídját keresztezi Új-Arad irányába. A híd viszont elég rossz állapotban van, ezért a nehézteherautó-forgalmat elterelték, ezért is vannak piros rudak a híd elött, megakadályozandó a széles autók behajtását.

Photo: Zoltán Ádám Németh (nza@galahad.elte.hu), 16th August 2003.Arad108-7-030815-NZA.jpg (74613 bytes)

Another GT6 car from Ludwigshafen on line 7, near the depot U.T.A. Notice the coupling inserted later to the front of the car: possibly it is in use quite often. In Arad, there exists no electrically operated switches, so the operating rod must be at hand, in the front of the car.

Egy másik GT6-os kocsi Ludwigshafenből, a 7-es vonalon az U.T.A. kocsiszín közelében. Érdemes megfigyelni az utólag felszerelt csatlásszerkezetet, ami minden bizonnyal elég sűrűn van használva. Aradon nincs elektromos állítású váltó, így a váltóvasnak kéznél kell lennie: a kocsi elejére van behelyezve. Más kocsikon a csatlószerkezetbe volt behelyezve elöl.

Photo: Zoltán Ádám Németh (nza@galahad.elte.hu), 15th August 2003.Arad122-6-030815-NZA.jpg (67820 bytes)

The car 122 is again a GT6 from probably the area of Ludwigshafen. The photo was taken in the longing shadows of the house blocks, on the eastern side of the city.

A 122-es kocsi is valószínűleg Ludwigshafenből jött Aradra. A fotó estefelé készült, a város keleti részén lévő lakótelepi házak növekvő árnyékai között.

Photo: Zoltán Ádám Németh (nza@galahad.elte.hu), 15th August 2003.Arad1751-17-030815-NZA.jpg (80663 bytes)

A bidirectional ex-Essen car 1751 is approaching, on the east side of the city.

Egy kétirányú, Esseni eredetű kocsi (1751) közeledik, a város keleti részén.

Photo: Zoltán Ádám Németh (nza@galahad.elte.hu), 15th August 2003.Arad1863-3-030815-NZA.jpg (106521 bytes)

The car 1863 is an ex-Essen car in the city center. This is a wide road, with a park in the middle: the tram tracks are on each side of the park. Very nice place.

Az 1863-as kocsi Esseni eredetű, a fotó a városközpontban készült. Itt egy széles út van, egy parkkal középen. A villamosvágányok a park szélén húzódnak. Nagyon kellemes hangulata volt.

Photo: Zoltán Ádám Németh (nza@galahad.elte.hu), 15th August 2003.Arad1865-9-030815-NZA.jpg (103834 bytes)

Ex-EVAG car at F.A.T. Frumos terminus, where on the two tracks of the loop, around 10 lines are ending. In Arad there are a lot of lines comparing the extension of the network. These Essen cars got their middle section only at later rebuilding, in 1977.

Ex-EVAG kocsi F.A.T Frumos végállomáson, ahol a hurok két vágányán kb. tíz vonal végállomásozik. Aradon nagyon sok vonal van a hálózat kiterjedtségéhez képest. Ezek az Esseni kocsik csak később, 1977-ben kaptak középső részt, egy átépítés során.

Photo: Zoltán Ádám Németh (nza@galahad.elte.hu), 15th August 2003.Arad18xx-3-030815-NZA.jpg (72268 bytes)

There is a great batch of ex-Essen cars in Arad, this one is at the Piata Romana, awaiting its time to leave. The "square" Piata Romana is round, and a full circle of track exists there. There is no siding for the trams that have terminus here, so very often a queue of trams are waiting here.

Aradon egy nagyobb flotta volt Esseni kocsi van, ez éppen a Piata Romana-n áll, várva az indulási idejét. A Romana tér kerek, és egy teljes kör villamosvágány van körbe. Az itt végállomásozó villamosoknak nincs félreállóvágánya, így sokszor sorban állnak a villamosok.

Photo: Zoltán Ádám Németh (nza@galahad.elte.hu), 15th August 2003.Arad271-3-030815-NZA.jpg (68851 bytes)

This is the town hall of Arad, and in front of it a GT6 tram 271, with an unusual door system in the back. This car was originally used in Würzburg, and rebuilt as a "one-and-a-half" ended car.

Ez az aradi városháza, elötte a 271-es GT6-os kocsi, egy kissé furcsa baloldali ajtóelrendeződéssel. Ez a kocsi Würzburgból származik ahol házilagosan "másfél-irányú" kocsivá építették át.

Photo: Zoltán Ádám Németh (nza@galahad.elte.hu), 15th August 2003.Arad311--Mandruloc--030815-NZA.jpg (77335 bytes)

This second shot of the trailer 311 was made on the way back from Ghioroc, at the passing loop at village Madruloc (around half-way back to Arad). Inside the villages there is only one central stop of the trams, it does not stop at other places. The photo was made at the back of our car, that is why it is a little dizzy through the dirty window. On the left side this is the main road to the heart of the country, through the valley of the river Mures.

A 311-es pótkocsiról készült második fotómat Gyorokról való visszajövetelkor készítettem félúton, Mondorlak kitérőjében (és villamosmegállójában). A falvakban nincsenek megállók egy központi kivételével. A fotó a kocsi végén készült, ezért homályos egy kicsit a felvétel. A baloldalon látható főút az ország szívébe vezet, a Maros völgyén át.

Photo: Zoltán Ádám Németh (nza@galahad.elte.hu), 15th August 2003.Arad311-030815-NZA.jpg (91086 bytes)

This tram was possibly comming back from Ghioroc to Arad, alas I could not see its sign. I think there were only two such DÜWAG cars in service on that day, that carried trailers. Trailer 311 came from the Oberrheinische Eisenbahngesellschaft (OEG), but originally was built for Bielefeld.

Ez a villamso valószínűleg Gyorokról tért vissza Aradra, sajnos nem láttam a számát. Aznap csak két ilyen DÜWAG pótkocsis szerelvény volt csak forgalomban. A 311-es pótkocsi eredetileg az OEG-től jött, de Bielefeld számára építették.

Photo: Zoltán Ádám Németh (nza@galahad.elte.hu), 15th August 2003.Arad45-3-030815-NZA.jpg (94827 bytes)

An ex-BOGESTRA car at U.T.A.

Egy volt BOGESTRA kocsi az U.T.A.-nál.

Photo: Zoltán Ádám Németh (nza@galahad.elte.hu), 15th August 2003.Aradxx-3-030816-NZA.jpg (61144 bytes)

An unidentified bidirectional GT6 car from Bochum, on the bridge of the river Mures (Maros in Hungarian).

Egy beazonosítatlan kétirányú GT4-es kocsi Bochumból, a Maros hídján, Új-Arad felől.

Photo: Zoltán Ádám Németh (nza@galahad.elte.hu), 16th August 2003.CTP0138_UTA.jpg (139624 bytes)

6-axle Duewag GT6 tram in Arad (Romania).

Photo by: Daniel Daraban (dannycbg@yahoo.com). Date: 6th of December 2005.Duewag_Miky.jpg (121956 bytes)

Duewag GT6 seen in Arad (Romania).

Photo by: Daniel Daraban (dannycbg@yahoo.com). Date: 6th of December 2005.Duwag_gt8_1859_1.jpg (130854 bytes)

DUWAG GT8 tramcar ( gauge is 1000 mm ) No.1859 with advertising. Locatoin : Arad . Date : 30.05.2003 .

Photo by : Andrei Frangopol ( andreif@inext.ro ).Duwag_gt8_1859_2.jpg (107790 bytes)

DUWAG GT8 tramcar ( gauge is 1000 mm ) No.1859 with advertising. Locatoin : Arad . Date : 30.05.2003 .

Photo by : Andrei Frangopol ( andreif@inext.ro ).Duwag_gt8_264_1.jpg (119631 bytes)

DUWAG GT8 tramcar ( gauge is 1000 mm ) No.264 with advertising. Locatoin : Arad . Date : 30.05.2003 .

Photo by : Andrei Frangopol ( andreif@inext.ro ).EvAG.jpg (103226 bytes)

A Duewag GT8 tram still wearing the old livery from the EVAG (Essen - Germany). Seen in Arad (Romania).

Photo by: Daniel Daraban (dannycbg@yahoo.com). Date: 6th of December 2005.a602.jpg (137349 bytes)

Trams in Arad 08.08.2010

Photo by Balázs Rusznyák (ruba2@freemail.hu)a603.jpg (143787 bytes)

Tram in Arad 08.08.2010

Photo by Balázs Rusznyák (ruba2@freemail.hu)a604.jpg (134962 bytes)

Tram in Arad 08.08.2010

Photo by Balázs Rusznyák (ruba2@freemail.hu)tram302_18.jpg (128709 bytes)

Tram #302, line 18, at "Primarie" station, Arad (Romania).

Photo by: Daniel Daraban (dannycbg@yahoo.com). Date: 11th of January 2006.Imperio_Arad_2.jpg (104092 bytes)

Siemens Imperio 1506 and Düwag GT6 274 in Arad. Date: May 2015.

Digital photo by Zoltan CzifraBack