1061

Sredinom pedesetih godina Jugoslavenske željeznice imale su 17 (16 Ljubljana; 1 Zagreb) starih elektro lokomotiva dobivenih u ime ratne odštete od Italije (sve serije 361 – FS E626) i jednu novonabavljenu lokomotivu 341 francuske proizvodnje (Zagreb). S obzirom da je u to vrijeme počela elektrifikacija pruge Zagreb – Rijeka naponom 3000 V= manifestirala se potreba za kupnjom veceg broja elektricnih lokomotiva. Krajem pedesetih godina JŽ odlučuju kupiti talijanske lokomotive tvrtke ANSALDO.

Lokomotiva 1061 je šest osovinska artikulirana lokomotiva talijanske tvornice ANSALDO iz Genove. 50 lokomotiva ovog tipa Jugoslavenske željeznice su kupile početkom šezdesetih godina. Iako je sanduk lokomotive identičan sa talijanskom lokomotivom e636 lokomotiva 1061 je zapravo izvedena iz novijeg tipa – talijanske lokomotive e646. Predserija lokomotiva e646 imala je identičan sanduk sa lokomotivom 636, a lokomotiva 1061 dizajnirana posebno za JŽ razvijena je iz predserije lokomotive 646. Lokomotive 1061 (JŽ 362) isporučene su od 1960 – 1964 (brojevi od 001 do 019) i od 1968 – 1969 (brojevi 101 – 110). Na podseriji 1 izvedena su određena poboljšanja koja su bila posljedica eksploatacije na podseriji 0. S obzirom da je isporuka prve podserije kasnila talijanske zeljeznice su posudile 6 lokomotiva 361 JŽ-u za potrebe vuče na novoelektrificiranoj riječkoj pruzi. Od početka šezdesetih do sredine osamdesetih godina lokomotive serije 1061 činile su glavninu vučnih sredstava na riječkoj pruzi. Danas, s obzirom na izvršenu promjenu sistema napajanja na dionici od Zagreba do Moravica ove lokomotive vuku vlakove od Rijeke do Moravica (i na teretnoj pruzi prema Bakru), kao i od Rijeke do Šapjana odnosno Ilirske Bistrice (Slovenija). U bivšoj Jugoslaviji slovenske lokomotive su obavljale vuču vlakova od (Ljubljane) Ilirske Bistrice do Rijeke. 1976. godine na lokomotive je bio ugrađen auto-stop uredjaj. Dvije oštecene lokomotive (362 003 i 362 106) pregrađene su u lokomotive za 25 kV 50 Hz (JŽ 462 - HŽ 1161) krajem osamdesetih godina.

Tehnički podaci (engleski jezik)

Slike - današnje stanje

Slike JŽ

Ostale slike