341

Električna lokomotiva francuske proizvodnje (ALSTHOM) serije 341 001, koju su željezničari prozvali ˝Marijana˝, stigla  je iz Francuske 1. prosinca 1955. godine i bila je jedina toga tipa u JŽ-u. Bila je predviđena za vuču teretnih i putničkih vlakova na novom dijelu elektrificirane brdske riječke pruge. To je bila prva novonabavljena el. lokomotiva u ŽTP-u Zagreb i na JŽ uopće. Od daljih narudžbi se odustalo zbog velikoga osovinskog pritiska. Prva oznaka serije bila je JŽ E 41 001. Održavanje te lokomotive uvijek je bilo povezano s teškoćama, jer je postojala samo jedna te vrste, pa proizvodnja rezervnih dijelova nije bila isplativa. Popularna ˝MARIJANA˝u posljednjim godinama vjerno je služila željezničarima pomažući vuči vlakove na največim usponima na pruzi od Rijeke do Fužina i Lokava. Bilo je predviđeno da radi tako sve do pretvorbe kontaktne mreže na pruzi Moravice – Rijeka. To se nije ostvarilo jer je svoje posljednje kilometre napravila u svibnju 1986. godine.

Tehnički podaci (engleski jezik)

Slike