Electric locomotives and EMU's

Electric locomotives

Serial no.

Power supply

Axles

In use

1061

3000V=

Bo'Bo'Bo'

1141 (subclasses 0, 1 & 2)

25 KV 50 Hz

Bo'Bo'

1141 (subclass 3)

25 kV 50 Hz

Bo'Bo'

1142

25 kV 50 Hz

Bo'Bo'

1161 25 kV 50 Hz Bo'Bo'Bo'
Historic
341 (JŽ numeration) 3000V= Bo'Bo'
361 (JŽ numeration) 3000V= Bo'Bo'Bo'
Rented locomotives
1081 (from PKP, Poland) 3000V= Bo'Bo'+Bo'Bo'
Locomotives on tests
E402B (FS, Italy) 3000V= + 25 kV 50 Hz Bo'Bo'
V46 (MAV, Hungary) - 25 kV 50 Hz Bo'Bo'
Other locomotives on HŽ network
SŽ electric locomotives - 3000V= used on Rijeka - Ilirska Bistrica line
JŽ electric locomotives 25 kV 50 Hz used on Tovarnik - Vinkovci - Zagreb line

V43 (MAV, Hungary)

25 kV 50 Hz

used on Botovo - Koprivnica - Zagreb line

EMU's

Serial no. Power supply Configuration
In use
6011 3000V= EMU-4
6111 25 kV 50 Hz EMU-3

Historic

310 / 314 (JŽ numeration) 3000V= EMU-3
312 (JŽ numeration) - ŽG Ljubljana property; but used on Pivka - Rijeka line  3000V= EMU-1
EMU's on tests
Cisalpino - -
Pendolino - - -