Diesel lokomotive

Engleski jezik - English language

Lokomotive u upotrebi
Broj serije Prijenos Raspored osovina
2041 Električni Bo'Bo'
2042 Električni Bo'Bo'
2043 Električni (A1A'A1A')
2044 Električni (A1A'A1A')
2061 Električni Co'Co'
2062 Električni Co'Co'
2063 Električni Co'Co'
2131 Hidraulički C
2132 Hidraulički C
2133 Hidraulički C
2141 Hidraulički B'B'

Ostale diesel lokomotive na mreži HŽ-a

666 - Električni Co'Co'
761 - Hidraulički Co'Co'

DMV- i

Diesel motorni vlakovi u upotrebi
Broj serije Prijenos Konfiguracija
7021 Električni DMU-5 (DMU-4)
7121 Hidraulički DMU-2
7122 Hidraulički DMU-1
7221 Mehanički DMU-1 (DMU-2)
Izvan upotrebe
611 Električni DMU-4
813 - Mehanički DMU-1 (DMU-2)